За нас

Развитие на центъра

Помагаме вече 10 години!

отбор

Нашият екип

Матей Иванов

Матей Иванов

Клиничен психолог

Мариана Ценина

Мариана Ценина

Психолог

Десислава Цветанова

Десислава Цветанова

Детско-юношески психолог

Десислава Консулова

Десислава Консулова

Детско-юношески психолог

За Нас

Нашето име произхожда от лат. “аptitudo” – което означава готовност или склонност, и от лат. “аctus” през итал. “atto” – което означава действие или поведение. В българския език по-скоро се асоциира с думата нагласа.

Идеята да създадем един различен център за психологическа помощ, психично здраве и развитие на човешкия потенциал се зароди още през 2009г. Тогава си дадохме сметка, че най-добрата реалност, в която можем да развием и реализираме собствените си идеи е тази, която ние трябва да създадем, въпреки всички негативни перспективи, пред които бяхме изправени тогава.Така започнахме. С промяна в собствените ни нагласи и с една мечта да вървим по свой път.

Сега ситуацията е различна, вече разполагаме с един работещ център и екип специалити, в това число психолози, педагози, социални работници, а нашата дейност е структурирана и обособена в следните сфери:

Психотерапия
Психодиагностика
Психологическо консултиране
Детско развитие
Стажове и обучения
Бизнес консултиране
Ние разчитаме преди всичко на екипното взаимодействие и на работата в мрежа. Освен това имаме практиката да работим и привличаме в проектите си други специалисти от различни сфери, които не са част от нашия екип, но ни помагат да работим заедно за постигане на общите ни цели.

За повече информация, разгледайте подробното описание на нашите услуги в отделните секции.

Защо да изберете нас:

заради отношението

Във връзката си с всеки един от вас ние търсим усещането за свързаност. Предпочитаме да гледаме на себе си и на вас, нашите клиенти като спътници в едно дълго пътуване, пътуването към себе си.

Заради ангажираността и подкрепата

Една от най-значимите ценности в терапията е възможността сам да преживееш високата стойност на положителната подкрепа и грижа. Оказва се, че онова, което повечето ни клиенти си спомнят от преживяванията си по време на терапия, не са прозренията или интерпретациите на терапевта, а неговите подкрепящи изказвания.

Заради подхода

Повечето психолози и психотерапевти предлагат „стандартизирана“ терапия – уеднаквена за всички. За нас тази терапия е по-малко реалистична и ефективна. При срещите си с вас, ние търсим взаимоотношения, характеризиращи се с автентичност, безусловно приемане и спонтанност и именно този факт ни кара да се стремим да създаваме нова терапия всеки път.

F.A.Q.

Често задавани въпроси

Защо да отида при психолог?

Не е нужно да имате сериозен проблем за да се обадите и да уговорите среща с психолог. Самото чувство, че не можете да се справите с проблема си или се чувствате нещастни ви прави добър кандидат за терапия.
Посещението при психолог може да бъде полезно и стабилизиращо преживяване в моменти в които срещате специфични трудности, междуличностни проблеми или като цяло се чувствате обезсърчени и неудовлетворени от живота си в настоящето. Може да посетите психолога само веднъж; в продължение на няколко седмици или да се впуснете в дългосрочна терапия. Изборът зависи изцяло от вас, вашите очаквания и цели.
Повечето хора са склонни да се срещнат с професионалист, когато преживяват криза – това е онзи момент в който усещате че не бихте могли да продължите да живеете така (загуба на близък, раздяла, проблеми в семейството или взаимоотношенията с близките, мисли за самоубийство, временна депресия и др.). В тези случаи обикновено опитният психолог провежда кризисно консултиране, което има за цел да ви помогне да стабилизирате живота си. Обичайно е срещите да са няколко и не се работи в дълбочина.
Понякога обаче, хората влизат при психолога в криза и откриват, че в основата й стоят трудности, които ще продължат и вбъдеще да провокират появата на нови кризи в подобни или различни ситуации на сегашната. Тогава вече сте готови да поемете дългото пътуване към себе си, наречено психотерапия.

Каква е разликата между психологическо консултиране и психотерапия?

И психологическото консултиране и психотерапията са един сложен процес на общуване и междуличностно влияние в който психолога и клиента си взаимодействат по различни начини в зависимост от поставените цели, личностови особености и условия.
Психологическото консултиране се препоръчва при специфични проблеми и ситуации причиняващи психологически затруднения, породени от породени от стрес, дистрес, тревожност; решаване на житейски проблеми, работа, брак, общуване и т.н. Продължителността варира от няколко седмици до няколко месеца, а фокусът при този тип работа е насочен главно върху поведението на клиента и неговото личностово развитие.
Психотерапията е по-дългосрочно лечение, което се фокусира върху повтарящите се във времето физически оплаквания или емоционални проблеми на клиента. В терапевтичната работа се обръща внимание на мисловните процеси на човека и как те могат да бъдат повлияни от минали събития в живота му, така че да създават трудности в настоящето му. Целта е постигането на осъзнатост, трайна промяна и личностово развитие.

Най-добър приятел или терапевт?

В терапията се изгражда терапевтична връзка, чиято цел е да създаде атмосфера в която се чувстваме в безопасност. Тук липсва критика и отхвърляне, като на тяхно място всеки човек среща подкрепа, грижа и безусловно приемане.
В терапията фокусът е върху вас, докато в приятелството взаимно сте ангажирани с трудностите на другия.
За разлика от най-добрия приятел, терапевтът е обективен. Той няма лични взаимоотношения с вас и не може да бъде повлиян от личните си чувства.
Дори и понякога разговорът с терапевта да ви се струва непринуден и приятелски, не забравяйте, че той е минал през специално обучение и поради тази причина притежава знанията и уменията да ви провокира да осъзнаете и откриете непознати за вас истини и преживявания.

Какво не е наред с мен, че не мога да се справя сам с проблемите си?

Съществува вярването, че хората, търсещи помощ от психолог са психически слаби, не достатъчно креативни и интелигентни за да се справят сами с проблемите си. Много често и срамът, провокиран от факта, че външен човек ще узнае проблемите и случващото се в семейството, става причина хората да не предприемат първата крачка и да не потърсят помощ.
Всички тези вярвания и опасения са признак на слабост.
Защо не критикуваме и не възприемаме като слаби хората, които постъпват в университета за да придобият допълнителни знания и практически опит, а правим това с хората, които търсят знания и начини да подобрят живота си, да усвоят допълнителни социално-емоционални умения, насоки за връзката си или нови стратегии за справяне?

Как протича една терапевтична сесия?

Добре е да сте точни и да пристигнете навреме. Може да се наложи да почакате, тъй като работим с хора и колкото и да се стараем, не винаги успяваме да затворим сесиите си навреме.
Ще ви посрещнем в една уютна и приветлива обстановка за която наистина сме се постарали. Ще се настаните удобно и ще ви бъде предложена напитка, която може да приемете или откажете. Отдавна не е наложително да лежите на дивана при срещата с психолог (освен ако вие самите нямате тази нужда), можете просто да седнете и да говорите. Понякога психологът ще има план за какво да говорите, в други случаи клиентът управлява разговора.
Повечето терапевтични сесии имат структура. Започват с проследяване на процеса и кратък обзор на случващото се в живота на клиента от последната среща до настоящия момент. Клиентът дава заявка дали има нещо актуално и важно на което би искал да обърне внимание. Така заедно очертаваме целите на терапията и създаваме пространство за разговори.
Продължителността на една сесия е 50 до 60 минути.
Незабравяйте, че терапията цели промяна, а промяната е процес, а не събитие. Неочаквайте незабавни решения за вашите проблеми още първият ден. Терапията има за цел да развие вашият потенциал и годности, така че да намирате решения за проблемите през целия си живот.