Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Галерия

Контакти

contact

Бул.Васил Левски №60, ап.2; София, 1142

+359 876 30 77 31

+359 899 85 81 16

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Партньори

Детско развитие

testove za deca

Периодът на детството е един от най-значимите периоди от развитието на човека, тъй като настъпват прогресивни изменения във всички сфери, започвайки от усъвършенстване на психофизиологичните функции, до появата на сложни личностни трансформации. За разлика от другите живи същества, човешкият индивид е най-безпомощен и уязвим в своето детство.

Психодиагностиката дава възможност да се изучи неповторимата човешка индивидуалност. Всяко дете е както уникално, така и различно от останалите деца на същата възраст, защото на фона на утвърдените възрастови особености се проявяват и индивидуалните различия. Те се отнасят както до физиологични и физически особености, така и до психически и личностни качества.

Децата са различни и по отношение на проявите на висшата нервна дейност, типовете темперамент и т.н. те се отличават по своите интереси, влечения и потребности.

Не без значение е и емоционалната атмосфера в семейството, която оставя своя отпечатък върху детската личност. Много деца реагират с емоционални смущения на напрегнатите ситуации или на вътрешните си конфликти. Те могат да сънуват кошмари, да изпитват страхове, да имат проблеми в детската градина или училището; да гризат ноктите си; да проявяват агресия; да избухват ненадейно; да тормозят братята и сестрите си; да получават тикове и да се държат по много други симптоматични начини.

Диагностиката дава възможност да се изучават и различни психически състояния, емоционални кризи, противоречия в хода на възрастовата динамика.

Това се отнася както за развитието в норма, така и в патологията, при гранични състояния; кризи; отклонения; задръжки и др.

ПРОЕКТИВНИ МЕТОДИКИ

При работата с деца се използват множество диагностични тестове, като проективните заемат особено място, тъй като са достъпни и удобни за работа, не отнемат много време, а носят богата информация.В практиката си ние използваме проективни методики като: Children’s Apperception Test (CAT); Тест на Рене Жил; Тест на С. Розенцвайк; Цветови тест на Люшер и др.

КОГНИТИВНИ СПОСОБНОСТИ

Изследването на когнитивните способности дава информация за интелигентността на детето или способността му да реагира в нови и непознати ситуации. Специално място тук се отделя на интелекта, който може да бъде определен като способност на индивида да действа целенасочено, да мисли разумно и успешно да отразява заобикалящата го действителност.

Използвани методики в тази категория са: Матриците на Рейвън; Тест на Векслер, както и редица тестове за изследване на паметта и възприятията.

ЛИЧНОСТОВИ ВЪПРОСНИЦИ

Един от най-разпространените методи за проучване особеностите на личността са въпросниците. Те са оценъчен метод, построен върху непряката самооценка.

В психодиагностиката въпросниците изследват както общите, така и отделните характеристики на личността; специфични и индивидуални особености, свързани с влечения, предпочитания, интереси, начин на приспособяване. Чрез тях се изследва ценностната система, социализацията, социалната и професионалната ориентация, формирането на Аз-а, на самосъзнанието и мотивите за действие.

В детската психодиагностика, най-често използваните личностови въпросници са: Въпросник за изследване на темпераментовите черти у детето на Х. Айзенк; Въпросник за измерване на агресивността на Бъс-Дюрки; Въпросници за изследване на депресия и тревожност и др.

ДРУГИ МЕТОДИ

Интервю; Наблюдение; Беседа; Анкетен метод и др.